بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است سه‌شنبه ۱۹ آذر در تهران، ماهشهر، اصفهان و مشهد اعتراضات و اعتصاب‌هایی اتفاق افتاد. بر این اساس گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران در دفاع از حقوق کارگران و تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری دست به تجمع زدند. همزمان گروهی از کارمندان دانشگاه آزاد بندر ماهشهر در اعتراض به مصوبه‌ای که بر اساس آن حقوق ماهانه‌شان کاهش می‌یابد مقابل ساختمان مرکزی ریاست این دانشگاه تجمع کردند. در مشهد نیز رانندگان اسنپ در اعتراض به افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین اعتصاب کردند. به همین ترتیب جمعی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت کارانه و اضافه‌کاری ۹ ماهه در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع کردند. دانشجویان دانشگاه ارومیه هم در سالن اصلی دانشکده فنی تجمع ۱۶ آذر را با تأخیر برگزار کردند. در روز دانشجو مأموران امنیتی مانع از برگزاری گردهمایی دانشجویان دانشگاه ارومیه شده بودند.