دادگاه انقلاب اسلامی سنندج کامران ساختمانگر، فعال کارگری را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزیسیون» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم کرد. در صورتی که این حکم تائید نهایی شود، پنج سال آن قابل اجراست. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی با اعلام خبر صدور حکم زندان برای کامران ساختمانگر نوشته است این حکم توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی حسین سعیدی صادر شده است. کامران ساختمانگر ۱۴ شهریور سال جاری بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود. این فعال کارگری ششم آذرماه به قید وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.