حامد کرزی: دولت آمریکا عامل اصلی فساد در افغانستان است

رئیس جمهوری پیشین افغانستان می‌گوید پول‌های آمریکا برای مبارزه با تروریسم به حساب پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی واریز شده و فساد در افغانستان را تشدید کرده است.