نگرانی فعالان حقوق بشر از شکنجه سیستماتیک بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان

تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ به دست نیروهای امنیتی در زندان فشافویه مورد شکنجه‌های فیزیکی و روانی شدید قرار گرفته‌اند. اتفاقی که منحصر به این زندان نیست.