نهاد ناظر بر انتخابات افغانستان خواهان رسیدگی قاطع به شکایت‌ها شد

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) اعلام کرد که کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی درست عمل نکرده است و باید ۳۰۰ هزار رأی مورد اعتراض را به‌شکل ویژه بررسی کند.