گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی جمعه ۲۲ آذر به دیدار ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ رفت.پلیس فنا در سال ۱۳۹۱ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس را بازداشت و در مدت بازجویی مورد شکنجه قرار داد. بازجوی ستار بهشتی بعدها اعتراف کرد که این کارگر معترض زیر دست او جان داده است. بهشتی در گورستان رباط کریم به خاک سپرده شده. رباط کریم یکی از کانون‌های اعتراضات آبان ۹۸ بود. پویا بختیاری ۲۵ آبان سال جاری در جریان اعتراضات آبان ۹۸ با شلیک گلوله به سرش در مهرشهر کرج به قتل رسید. او ۲۷ سال داشت.