مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد یکشنبه ۲۴ آذر آمار فقر خوراکی و پوشاکی در ۳۲ شهرستان ایران را «تکان دهنده» خواند. او بدون بیان جزئیات گفت که براساس پژوهشی که سال ۹۶ صورت آغاز شده، «در ۳۲ شهرستان در خصوص فقر خوراکی و پوشاکی آغاز شده به اعداد تکان دهنده‌ای رسیده‌ایم». بختیاری نام شهرستان‌هایی که پژوهش در آنجا صورت گرفته و همچنین شاخص‌های به دست آمده را اعلام نکرد اما گفت که بودجه دولت تنها حدود ۴۷ درصد از هزینه‌های کمیته امداد را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه کمک به افراد تحت پوشش از سوی افراد خیر تامین می‌شود. براساس اعلام کمیته امداد، در حال حاضر نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ خانواده در نقاط مختلف ایران تحت پوشش این نهاد خیریه حمایتی قرار دارند و تقاضا برای استفاده از خدمات این نهاد طی سال‌های گذشته افزایش داشته است.