سازمان عفو بین‌الملل: دست‌کم ۳۰۴ کشته در اعتراضات ایران

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. در میان بازداشتی‌ها کودکان هم وجود دارند. بازداشتی‌ها در بی‌خبری از خانواده در معرض شکنجه‌اند.