امضاکنندگان بیانیه ۷۷  نفر احضار، بازداشت و بازجویی شدند

۷۷ تن از اصلاح‌طلبان در این بیانیه که نخستین بار ۲۲ آذر منتشر شد مسئولیت کشتار و پاسخگویی را از دولت متوجه قوه قضائیه کرده‌اند. آ‌نها را می‌خواهند به خارج از ایران ربط دهند.