کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله که سه ماه است دستمزد نگرفته‌اند روز دوشنبه ۲۵ آذر دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. به گفته‌ی شهردار کوت عبدالله، شهرداری با مشکل نقدینگی روبروست. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از یکی از کارگران به نام‌م. حسونی‌زاده نوشته است کارگران از شهریور تا کنون دستمزد نگرفته‌اند، حق بیمه‌شان پرداخت نمی‌شود و شهرداری از ارائه کمترین خدمات و امکانات از جمله لباس کار نیز خودداری می‌کند. کوت عبدالله مرکز شهر کارون است و حدود ۲۷۰ کارگر در بخش فضای سبز شهرداری آن کار می‌کنند.