تجمع اعتراضی بازنشستگان، معلمان در همبستگی با بازنشستگان تحصن می‌کنند

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از معلمان خواسته است در همبستگی با بازنشستگان، در مدارس تحصن کنند