مرکز پژوهش‌های مجلس: منابع بودجه غیر واقعی است

رئیس دیوان محاسبات می‌گوید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بیش از ۲۰ درصد است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌گوید لایحه بودجه بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه شده است.