مردم خوزستان همچنان گرفتار آبگرفتگی، کوت‌عبدالله فاقد زیرساخت‌های لازم

پیامدهای بارندگی‌های اخیر در خوزستان ادامه دارد. بیش از یک هزار نفر آسیب‌دیده در آبادان، اهواز و کارون در شش اردوگاه اسکان اضطراری یافته‌اند. چهار منطقه اهواز هنوز دچار آب‌گرفتگی هستند.