هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد بدرفتاری با بازداشت شدگان آبان

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعمال شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت شده به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده و از آنان خواسته‌اند تا هرچه سریع‌تر این زندانیان را آزاد کنند.