محمود صادقی، نماینده مجلس ایران در توئیتر خود ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی درویشان گنابادی در زندان فشافویه از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواست مطابق دستورالعمل کرامت انسانی که خود او صادر کرده، به حقوق زندانیان رسیدگی شود. در پی امتناع از غذا خوردن نورعلی تابنده، قطب درویشان گنابادی، بیش از ۷۰ نفر از دراویش زندانی از روز ۱۲ آبان ماه دست به اعتصاب غذا زده‌ بودند که بسیاری از آنها تاکنون به اعتصاب غذای خود پایان داده‌اند. دراویش زندانی همزمان با آغاز اعتصاب غذای خود از نورعلی تابنده خواسته‌ بودند به اعتصاب غذایش پایان دهد. همچنین دراویش اعتصاب کننده خواستار کنار گذاشته شدن نگاه امنیتی به دروایش گنابادی، باز کردن حسینیه امیر سلیمانی تهران و رفع محدودیت از نورعلی تابنده برای دیدار با دوستداران خود به صورت آزادانه شده‌اند. بر اساس اخبار منتشر شده هم اکنون تنها ۱۴ نفر از دراویش از جمله محمد شریفی‌مقدم، رضا انتصاری، احمد ایرانی‌خواه، مرتضی کنگرلو، و سینا انتصاری، محبوس در زندان تهران بزرگ و شهرام مقدسی، درویش محبوس در زندان بروجرد، همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. روز پنج‌شنبه گذشته چهار نفر از این دراویش به دلیل وخامت شرایط جسمانی از زندان فشافویه به بیمارستان منتقل شده بودند.