خیابان به نخست‌وزیر جدید لبنان بدبین است

معترضان لبنانی می‌گویند حسان دیاب، نه «مستقل» است و نه خواهد توانست آن طور که وعده داده «کابینه‌ای از متخصصان» را  تشکیل دهد.