به گزارش روزنامه هشت صبح افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صبح یکشنبه یکم دی محمد اشرف غنی را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. براساس این گزارش اشرف غنی توانسته بیش از پنجاه درصد (۵۰,۶۴ درصد) آرا را کسب کند. عبدالله عبدالله معاون اجرایی و رقیب اصلی غنی که ۳۹,۵۲ درصد آرا را به دست آورده است اعلام کرد؛ نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرد.