برپایه گزارش کانون نویسندگان ایران، آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران صبح یکشنبه در خانه خود بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. مامورانی که برای بازداشت آقای گنجی به منزل او رفتند، خود را ماموران «پلیس امنیت» معرفی کردند. براساس اعلام کانون نویسندگان، این ماموران خانه آرش گنجی را «تفتیش و بعضی لوازم و مدارک او را ضبط کردند.»