رویترز: خامنه‌ای دستور سرکوب اعتراضات آبان را صادر کرد

رویترز در گزارشی تفصیلی نوشته که در جریان اعتراضات آبان‌ماه علی خامنه‌ای به مقامات ارشد امنیتی و دولتی دستور داد: «هر کاری که برای متوقف کردن اعتراضات لازم است انجام دهید».