حاتم شاکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران سوم دی گفت که بیش از یک سوم حوادث ناشی از کار در حوزه ساخت و ساز رخ می دهد. او آمار مشخصی از میزان حوادث کار ارائه نکرد اما گفت: ۱۷ درصد از حوادث کاری بخش ساخت و ساز منجر به فوت می‌شود. پیش از این سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده بود که در شش ماه نخست امسال ۸۹۸ کارگر بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست دادند. علی مظفری، دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کشور هم گفته بود که ۳۸ درصد حواث منجر به مرگ به کارگران بخش ساختمان مربوط است. او هم اما آمار مشخصی از کارگران بخش ساختمان که حین انجام کار جان خود را از دست می‌دهند، اعلام نکرده بود.