مصطفی نیلی، وکیل مدافع سها مرتضایی، دانشجوی زندانی چهارشنبه ۴ دی با انتشار پیامی در توییتر از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده موکل خود به دادگاه انقلاب خبر داد و نوشت: «امروز برای تودیع وثیقه سها مرتضایی به همراه وثیقه‌گذار به دادسرای مقدس مراجعه کردیم. ولی در آنجا اعلام شد که کیفرخواست وی صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است. به همین دلیل تودیع وثیقه انجام نشد و ایشان همچنان در بازداشت خواهد ماند.» مقامات قضایی ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه برای آزادی موقت سها مرتضایی تا پایان مراحل دادرسی تعیین کرده بودند. این دانشجوی معترض ۲۶ آبان مقابل خوابگاه دانشگاه تهران بازداشت و به بند ۲ الف، بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اوین منتقل شد. مسئولان حراست دانشگاه تهران با تماس‌های مداوم ضمن تهدید خانواده، از آنها خواسته بودند تا با مراجعه به دادسرای مقدس به انتقال فرزندشان به بیمارستان روانی رضایت دهند. قبل از آن هم یک نهاد امنیتی مادر سها مرتضایی را به خانه‌ای امن در خیابان کارگر جنوبی احضار کرده و او را بازجویی و تهدید کرده بود.