وب‌سایت «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در خبری از تعیین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای علی اسحاق، یک فعال کارگری خبر داد. به گزارش اتحادیه آزاد، نیروهای لباس‌شخصی نیمه‌شب یکی از روزهای آخر آبان سال جاری علی اسحاق را در منزل شخصی‌اش بازداشت کردند. تاریخ دقیق بازداشت او مشخص نیست. اسحاق پس از دو هفته بی‌خبری اعضای خانواده از وضعیت‌اش در تماسی تلفنی به آنها گفت که در زندان اوین به سر می‌برد و برای آزادی‌اش وثیقه‌ای ۲۰۰ میلیون تومانی تغیین شده است. به دلیل عدم توانایی تأمین این وثیقه، اسحاق هنوز در زندان به سر می‌برد. علی اسحاق، مدافع حقوق کارگران و شاعر است. در جریان اعتراض‌های سراسری آبان صدها تن کشته و مجروح و هزاران تن بازداشت شدند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اما هنوز از انتشار آمار دقیق خودداری می‌کنند.