وزارت خارجه ایران: فریبا عادلخواه و کایلی گیلبرت در زندان خواهند ماند

جمهوری اسلامی درخواست‌ استرالیا و فرانسه برای آزادی دو پژوهشگر زندانی را مداخله در امور داخلی خود خوانده و گفته است که «تسلیم جوسازی‌های سیاسی و تبلیغاتی» نخواهد شد.