سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران یکشنبه هشتم دی از بازداشت هشت تن به اتهام «تشویق مردم» برای شرکت در اعتراضات شهریار و اسلام‌شهر خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خانچرلی مدعی شد که یک گروه تلگرامی با ۳۰۰ نفر و اینستاگرام و مردم را به «شرکت در اغتشاشات» تشویق می‌کردند. به گفته او پلیس موفق شد که ۸ تن از این افراد را شناسایی کند. فرمانده پلیس غرب استان تهران مدعی شد که این افراد ر «مخفیگاهشان» دستگیر شده‌اند. او اما نام هیچ یک از دستگیرشدگان و محل دستگیری آنها را به صورت مشخص بیان نکرد و گفت که «متهمان در مواجهه با اسناد و مدارک پلیس صراحتاً به اتهام خود اقرار کردند». به گفته خانچرلی «متهمان بازداشت شده به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شدند». طی روزهای گذشته مقام‌های نظامی ایران از بازداشت افرادی که به شرکت در اعتراضات آبان ماه متهم هستند، در نقاط مختلف ایران خبر دادند. براساس گزارش نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر، نزدیک به هشت هزار تن از آغاز اعتراضات در آبان ماه دستگیر شدند. سازمان عفو بین‌الملل نسبت به بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان هشدار داده است. براساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری حدود ۴۰۰ هزار تن و برپایه گزارش خبرگزاری «رویترز» یک هزار و ۵۰۰ تن در جریان اعتراضات به گرانی بنزین در ایران کشته شدند.