جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ضمن انتقاد از عدم اعمال محدودیت بر دسترسی مردم به اینترنت و رسانه‌های مجازی، از ارائه طرحی خبر داد که براساس آن استفاده‌کنندگان از فیلترشکن در اینترنت «شناسایی و سازماندهی» شوند. او با اشاره به اعتراضات آبان‌ماه گفت: «اگر فیلترشکن‌ها محدود می‌شد، ‌نیازی به بستن اینترنت در دوران آشوب نداشتیم» و «با راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی نیازی به بستن کامل اینترنت نبود». او منشاء اعتراضات اخیر را هم فضای مجازی دانست و از دولت نیز انتقاد کرد که پای تلگرام را به ایران باز کرده است. جاویدنیا گفت: «همین اقدامات سبب شد مردم به سمت استفاده از تلگرام بروند و ۴۰ میلیون نفر از کشور در این شبکه حساب باز کنند و اطلاعات نیمی از جمعیت ایران به راحتی در اختیار عوامل خارجی قرار بگیرد». جواد جاویدنیا همچنین از شناسایی و حذف «۶۰۰۰ حساب کاربری در توئیتر که مستقیماً زیر نظر عربستان و شخص بن سلمان اداره می‌شد» خبر داد. در حکومت ایران دو نوع رویکرد با اینترنت وجود دارد. دولت خواهان «فیلترینگ هوشمند» است و مخالفان دولت به‌ویژه در قوه قضائیه خواهان قطع کامل اینترنت جهانی و راه‌اندازی «اینترنت ملی» هستند. هر دو گرایش قصد محدود کردن اطلاع‌رسانی و حفظ ارزش‌های حکومت اسلامی را دارند. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از گروه دوم است و می‌گوید: «اگر بگوییم همان کاپیتولاسیونی که در زمان طاغوت در کشور وجود داشت امروز نیز به لطف مدیریت غیرانقلابی برخی مدیران جریان دارد، گزافه نگفته‌ایم».