کندی و قطع ارتباط اینترنت ADSL که از چهارشنبه ۱۱ دی در شیراز اتفاق افتاد، در روز پنجشنبه ۱۲ دی نیز همچنان ادامه دارد. شبکه اینترنت در شیراز مختل و در بیشتر موارد اتصال قطع یا کند است. مشترکان در تماس با سامانه ۲۰۲۰ شرکت مخابرات ایران منطقه فارس، این پیام ضبط شده را می‌شنوند که در حال حاضر به علت نقص فنی امکان استفاده از سرویس ADSL وجود ندارد. در این پیام گفته می‌شود که کارشناسان مشغول رفع مشکل هستند. شیراز یکی از وسیع‌ترین کانون‌های اعتراضات آبان ۹۸ بود. در جریان این اعتراضات برای نخستین بار اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت قطع شد. یک بار هم در جریان چهلم جانباختگان اعتراضات، اینترنت تلفن‌های همراه در برخی نقاط ایران قطع شد.