حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران پنجشنبه ۱۲ دی در طی سخنانی در استان خوزستان گفت: «ما کشور را به سمت جنگ نمی‌بریم اما از هیچ جنگی نمی‌ترسیم و به آمریکا می‌گوییم در مواجه با ملت ایران با ادبیات درست سخن بگویند ما به اندازه شکستن چندین باره آنها قدرتمندیم و نگران نیستیم.» حسین سلامی در سفرش به اسنان خوزستان روز گذشته ابتدا برای توزیع جهیزیه و بسته‌های کمک معیشتی وارد ماهشهر شد. بندر ماهشهر یکی از کانون‌های اعتراضات در آبان ۹۸ بود. سلامی از اعتراضات آبان به عنوان یک جنگ بزرگ جهانی یاد کرده بود.