جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی با حضور خامنه‌‌ای

این یک روند عادی نیست. سامانه دفاع موشکی ارتش آمریکا در بحرین به حالت آماده باش درآمد. سخنگوی سپاه هم‌صدا با سایر مقامات ایرانی بر انتقامجویی تأکید کرد.