«زلزله در سیاست خاورمیانه»: تأثیرات احتمالی کشته‌شدن سلیمانی بر منطقه

با کشته شدن قاسم سلیمانی، چه دورنمایی در انتظار منطقه است؟‌ چکیده تحلیل‌هایی از نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال و نیز سرمقاله گلف‌نیوز در این باره.