سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، ماموریت‌های آموزشی خوددر عراق را به حالت تعلیق درآورده است. یکی از سخنگویان ناتو گفته: امنیت پرسنل ما در عراق مهم است. ما به انجام اقدامات ضروری پیشگیرانه ادامه می دهیم. او افزوده ماموریت ناتو در عراق ادامه دارد، اما فعالیت‌های آموزشی آن موقتا معلق می‌شود.