به گزارش سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران آنیشا اسداللهی شنبه چهاردهم دی به شعبه اجرای اجکام زندان اوین احضار و در آنجا بازداشت و به زندان منتقل شده است. خانم اسداللهی اردیبهشت امسال، همزمان با روز جهانی کارگر در تهران بازداشت و پس از چند روز به صورت موقت آزاد شد. او یکبار دیگر خرداد همان سال به دست ماموران امنیتی بازداشت و مرداد ماه با سپردن وثیقه آزاد شد. شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خانم اسداللهی را به یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است که شش ماه از یکسال حبس او به حالت تعلیق درآمده است. علاوه بر این خانم اسداللهی به رونویسی از کتاب‌های تعیین شده از سوی دادگاه و دو ماه «خدمت به جانبازان جنگی» محکوم شده است. ندا ناجی از بازداشت شدگان روز کارگر در تهران همچنان در زندان نگهداری می‌شود. مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و حسن سعیدی هم به حبس محکوم شده‌اند.