امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه پانزدهم دی «ترور» قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در عراق را «یک حرکت بسیار احمقانه» از سوی «دشمنان» نظام جمهوری اسلامی دانست که از سر «استیصال» انجام شده است و گفت: «باید آمریکایی‌ها و دیگران بدانند اگر با این کار متکبرانه و جنایتکارانه در خور و حق خودش برخورد نکنند، این دشمن متکبر تکرار خواهد کرد». او همچنین کشورهایی که به گفته‌اش «با این کار تائید آمیز صحبت می‌کنند»، را در آنچه که «جنایت تاریخی» عنوان کرد، سهیم دانست و مدعی شد که قاسم سلیمانی داعش را «ریشه‌کن کرد». وزیر دفاع ایران در بخش دیگری از اظهاراتش، کشورهایی که در مقابل ترور قاسم سلیمانی و همراهانش در بامداد جمعه سیزدهم دی «سکوت کردند» و یا آن‌هایی که به گفته او «به گونه‌ای تائیدآمیز در این باره صحبت می‌کنند» را به «تقاص پس دادن» تهدید کرد و گفت: «در عرصه‌های مختلف بین‌الملل و منطقه و در جای‌جایی که امروز نیروهای مقاومت هستند باید منتظر این تقاص باشند».