میشا کالینز، بازیگر و نویسنده آمریکایی صبح دوشنبه ۶ ژانویه/ ۱۶ دی با انتشار پیامی به زبان فارسی در توییتر نوشت: « ما مردم آمریکا می‌دانیم که مردم ایران و فرهنگ‌شان از گنجینه‌های دنیا هستند. ما رئیس‌جمهورمان نیستیم.» رئیس جمهوری آمریکا، ایران را تهدید کرده که با هدف قرار دادن منافع آمریکا برای انتقام جان قاسم سلیمانی، آمریکا به ۵۲ «سایت ایرانی» از جمله سایت های فرهنگی حمله خواهد کرد. یکشنبه ۵ ژانویه/ ۱۵ دی ترامپ در راه بازگشت از فلوریدا به واشنگتن در جمع خبرنگاران در هواپیمای رئیس جمهوری یک بار دیگر از تصمیم خود برای بمباران اهدافی در ایران از جمله اهداف فرهنگی در واکنش به پاسخ احتمالی ایران به ترور قاسم سلیمانی دفاع کرد. ترامپ گفت: «آن‌ها اجازه دارند مردم ما را بکشند. آن‌ها اجازه دارند مردم ما را شکنجه و مجروح بکنند. آن‌ها اجازه دارند از بمب‌های کنارجاده‌ای استفاده بکنند و مردم ما را منفجر کنند. اما ما اجازه نداریم دست به اماکن فرهنگی آن‌ها بزنیم؟» بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه و همچنین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ هرگونه حمله به اماکن فرهنگی جنایت جنگی محسوب می‌شود.