برخورد داربست با کابل فشار قوی در یک معدن در شهرستان دلیجان واقع در استان مرکزی به مرگ یک کارگر و مصدومیت دو کارگر دیگر انجامید. محمود خلجی، معاون فرماندهی انتظامی استان مرکزی در توضیح این حادثه گفته است صبح روز دوشنبه ۱۶ دی و زمانی روی داده است که سه تن از کارگران مشغول جابجا کردن داربست فلزی بودند. برخورد داربست با کابل برق فشار قوی به مرگ یکی از آنان و مصدومیت دو تن دیگر انجامید. دو کارگر مصدوم به بیمارستان منتقل شده‌اند. نام معدنی که حادثه در آن روی داده اعلام نشده است. روزانه در ایران ده‌ها کارگر به دلیل رعایت‌نشدن شرایط ایمنی کار در اثر حوادث کاری مصدوم می‌شوند و تعدادی نیز جان خود را از دست می‌دهند.