دو مقام آمریکایی از «تحرکات» نظامی ایران خبر دادند

طبق اظهارات دو مقام ایالات متحده، ایران در حال انجام «تحرکات» نظامی در منطقه است اما ماهیت دفاعی یا تهاجمی این تحرکات هنوز مشخص نیست.