حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق

سپاه این حمله را آغاز انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی خوانده و به کشورهای همسایه هشدار داده که اجازه حمله آمریکا از خاک آنها به ایران را ندهند.