رقبای دموکرات ترامپ خواستار تنش‌زدایی با ایران شدند

نامزدهای دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ ریاست‌جمهوری آمریکا در بیانیه‌های جداگانه خواستار تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا شده‌اند.