مقام‌های آمریکا: هواپیمای اوکراینی با موشک ایران ساقط شد

در حالی‌که مقام‌های ایرانی سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک را کاملاً رد می‌کنند، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند تصاویری دارند که نشان می‌دهند این هواپیما با شلیک موشک ایران سقوط کرده است.