برجام، اروپا و دورنمای ایران هسته‌ای ــ گفت‌و‌گو با مهران مصطفوی

به باور آقای مصطفوی، جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، توانایی فنی لازم برای این کار را هم ندارد، و اروپا به دلیل نبود بدیل دیگری در برابر برجام، فعلاً مکانیزم ماشه را فعال نخواهد کرد.