نگرانی کانون صنفی معلمان تهران درباره وضعیت جعفر ابراهیمی در زندان

جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران و بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران از بیماری مزمنی رنج می‌برد که نیاز به مصرف روزانه دارو و مراقبت پزشکی دارد.