نمایش فقر و فلاکت در حرم مطهر

س. اقبال – صحن “حرم مطهر امام خمینی” آمیزه‌ای است از شکوه و جلال و فقر فلاکت.