تجمعات اعتراضی و یادبود جان‌باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی در ایران و سراسر جهان

ایرانیان داخل کشور و سراسر جهان در واکنش به فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی برنامه‌هایی برای یادبود جانباختگان برگزار می‌کنند.