حمایت تشکل‌های کارگری و معلمان از دور جدید اعتراضات

تشکل‌های صنفی معلمان، ۱۰ تشکل صنفی کارگران و بازنشستگان، و اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌هایی با بازماندگان فاجعه سرنگونی هواپیما ابراز همبستگی و از اعتراض مردم حمایت کردند.