به گفته‌ عبدالله مختاری، یک کارشناس روابط کار، ضعف در اجرای قانون کار سبب شده است که برخی کارفرمایان به دلیل نبود نظارت، حقوق کارکنان با اشتغال ناقص را نقض کنند. عبدالله مختاری کارشناس روابط کار در گفت‌و گو با خبرگزاری دولتی ایران (ایلنا) دوشنبه ۲۳ دی گفت: «ما در بازار کار افراد شاغلی را می‌بینیم که ممکن است ۴۴ ساعت کار هفتگی را داشته باشند، اما کارفرما به دلایلی حقوق و مزایای کار ناقص را به آنها می‌دهد. منشی‌های مطب‌های پزشکان، شاغلان دفاتر خدماتی، برخی شاغلان دفاتر پیشخوان دولت و... کسانی هستند که هشت ساعت در روز کار می‌کنند، اما حداقل حقوق را نمی‌گیرند و بیمه برای آنها به ازای ۱۵ یا ۲۰ روز کاری پرداخت می‌شود. حقوق این افراد تضییع می‌شود و کار کارفرمایان غیرقانونی است.» یک پدیده رایج در بازار کار ایران دادن حقوق و مزایای ناقص به کارکنانی است که شغل کامل دارند؛ یا پرداخت ناقص مزایای شغلی کارگران و کارکنانی که شغل کامل دارند. اشتغال ناقص در مورد کارگران و کارکنانی مصداق دارد که پاره وقت کار می‌کنند، کارگران فصلی مانند کارگران ساختمان، صیادان و کشاورزان، و سایر کارکنانی که به دلیل رکود و پیدا نکردن کار فاقد شغل کامل هستند. به گزارش مرکز آمار ایران، دو میلیون و ۵۸۲ هزار نفر از جمعیت شاغل ایران، اشتغال ناقص دارند و کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند.