سومین روز اعتراضات در دانشگاه‌های صنعتی شریف و اصفهان

در تهران و در برخی از شهرهای دیگر ایران نیروهای ضد شورش مستقر شده‌اند. برخی خانواده‌های کشته‌شدگان تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.