پیکر ۶۱ قربانی حمله سپاه به هواپیما آماده تحویل به خانواده‌ها

خانواده چهار تبعه سوئدی و تعدادی از اتباع افغانستان برای اخذ DNA در دسترس نبودند. یک مقام امنیتی اوکراین اعلام کرد دولت این کشور از اول می‌دانست دلیل سقوط نقص فنی نبود.