صدیقه مالکی‌فرد همسر هاشم خواستار، و فاطمه ملکی همسر محمد نوری‌زاد،از ساعت ۹صبح امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه با خواست آزادی همسران‌شان مقابل دادستانی انقلاب مشهد تحصن کردند. هنگامه دختر عباس واحدیان شاهرودی از اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد در زندان مشهد خبر داده بود. هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد و عباس واحدیان شاهروی از امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ نفر هستند. ۲۲ خرداد سال جاری امضاکنندگان این بیانیه ضمن انتقاد از وضعیت کشور در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواستار اعمال اصلاحات در قانون اساسی کشور، کناره‌گیری سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شده بودند. محمد نوری‌زاد در اعتراض به وضعیت خود حدود دو ماه است که اعتصاب غذا و دارو کرده، با خانواده تماسی ندارد و ملاقاتی را هم نمی‌پذیرد.