منصور غلامی، وزیر علوم چهارشنبه ۲۵ دی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان هیچ امتحانی نباید در دانشگاه‌ها لغو شود، گفت: «دانشگاه صنعتی شریف نیز به دلیل اینکه مراسمی برای یادبود جان‌باختگان تدارک دیده بود، به خاطر اینکه بتوانند مراسم را مدیریت کنند امتحانات بعد از ظهر را لغو کردند. بنابراین تاکید وزارت علوم این است که به هیچ عنوان هیچ امتحانی لغو نشود چرا که امکان برگزاری امتحان مجدد به هیچ عنوان وجود ندارد. روز گذشته در چهارمین روز اعتراضات در دانشگاه‌ها و شهرهای ایران، مأموران بسیجی تجمع دانشجویان معترض در دانشگاه بهشتی را به تشنج کشاندند. دانشجویان دانشگاه تهران نیز در محوطه دانشگاه یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. «نه رفراندوم، نه اصلاح، انقلاب، اعتصاب» از شعارهای دانشجویان معترض بود. بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد.