کانون مدافعان حقوق بشر به نقل از تقی رحمانی، فعال سیاسی گزارش کرده است که دادستان زنجان به عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی گفته است دخترش بر اثر «خودزنی» دچار جراحت شده و از او خواسته است تا در برابر دوربین فیلمبرداری این ادعا را تکرار کند. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هنگام تبعید غیرقانونی به زندان زنجان، توسط رئیس زندان اوین و ماموران امنیتی مورد ضرب ‌و شتم قرار گرفته است. مادر او هنگام مراجعه به دادستان برای گرفتن گزارش پزشکی قانونی زنجان از ضرب و جرح خانم محمدی، با فشار و تهدید دادستان مواجه شده است. تقی رحمانی این ماجرا را در توئیتر خود چنین بازتاب داده است: «مادر نرگس محمدی به دادستان زنجان: گزارش پزشک قانونی را به من بدهید. دادستان زنجان: دختر شما خود زنی کرده است. الان دوربین فیلم‌برداری می‌آورم شما خودزنی دخترت را جلوی دوربین بگو. مادر نرگس: گزارش را بدهید. دختر من دورغگو نیست. کبودی بدنش را خودم دیدم. دادستان: با شما کاری ندارم.» به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، دادستان زنجان «با کتمان واقعه و اتهام‌زنی به نرگس محمدی»، او را «دروغگو» خوانده و گفته «خودزنی کرده است.» بر اساس این گزارش، در ماه‌های گذشته نمونه‌های متعددی از فشار به خانواده قربانیانی همچون کشته‌شدگان آبان ۹۸، کولبران کرد یا مسافران پرواز ۷۵۲ برای گرفتن مصاحبه تلویزیونی مشاهده شده و در مواردی مثل مورد خانواده پویا بختیاری که خانواده‌ها بر احقاق حق خود پافشاری کرده‌اند، ماموران امنیتی آنان را دستگیر و به زندان منتقل کرده‌اند.