هفتمین مناظره نامزدهای دموکرات‌ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و مسأله ایران

نظر دموکرات‌های آمریکا درمورد ایران و برنامه هسته‌ای چیست؟نامزدهای دموکرات در هفتمین مناظره انتخاباتی که بیش از دو ساعت طول کشید، حدود نیم ساعت در مورد ایران صحبت کردند.